Menu Zavřeno

Cvičení podle principů DNS

Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře je metoda založená na vývojové kineziologii, tedy na neurofyziologických aspektech zrání motorického systému. Využívá teoretických znalostí jak v diagnostice (vyšetření, testování, analýza pohybu), tak praktických dovedností v následné léčbě (nápravě, cvičení) hybných stereotypů. 

V praxi to znamená, že pracuje s pozicemi a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života. Součástí je nácvik správné funkce trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), který je základním předpokladem pro cílenou funkci končetin.

Program vede: